Những dòng xe không sử dụng được do công nghệ của hãng xe không phù hợp.Những dòng xe được hỗ trợ hoàn toàn.